ΜΑ eOne

Κατηγορία: Product ID: 1332

Δοσιμετρική αντλία

  • 1 έως 5 l/hr
  • Ρύθμιση ροής από 0…100%
  • Έως 300 παλμούς το λεπτό
  • Underload Alarm
  • Overload Alarm
  • Χειροκίνητος έλεγχος για την ταχύτητα ροής και για την συχνότητα δοσιμέτρησης
  • Διαθέτει έναν μικροελεγκτή που ρυθμίζεται από έναν περιστροφικό διακόπτη
  • Έλεγχος στάθμης δοχείου (προαιρετικός)

eOne MA Manual

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme